Servicii de Salarizare

Consultanta si servicii:

  • Consultanta in  domeniul salarizarii
  • Intocmirea statelor de plata , a fluturasilor de salariu si a dispozitiilor de plata (incasari salariu cash);
  • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
  • Calculul sporurilor si adaosurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc. ;
  • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale, calculul retinerilor si popririlor salariale;
  • Efectuarea calculului de lichidare şi a taxelor catre bugetul de stat la inchiderea contractului individual de munca;
  • Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masa , cadou sau vouchere de vacanta (daca este cazul) ;
  • Intocmirea borderourilor pentru distribuţia tichetelor de masa, cadou sau de vacanta;
  • Generarea declaratiei unice D112.