Administrare de personal

Consultanta si servicii:

 • Consultanta in domeniul relatiilor de munca;
 • Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM;
 • Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor de personal ale salariatilor;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea Fiselor de post;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea condicei de prezenta;
 • Intocmirea Regulament Intern ;
 • Intocmirea Contractului colectiv de munca;
 • Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital);
 • Completarea diverselor adeverinte tip pentru unitatile financiar bancare;
 • Programarea concediilor de odihna si evidenta acestora;
 • Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului;
 • Gestionarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) în format electronic şi raportarea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM);
 • Raportarea locurilor de munca vacante la Agentia de Somaj;
 • Asigurarea relaţiei cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITMB).