Intocmire documentatie infiintare firma si servicii ONRC

 Conform Lg 31/1990 republicata in 2011

 -Intocmire documente

-Depunere ONRC si ANAF (unde este cazul)