Consultanta achizitii publice

  • Conform Lg 98/2016, Lg 99/2016 si legislatie conexa

    -Consultanta achizitii publice conform L 98/2016, L 99/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016, HG 396/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru/achizitii sectoriale – autoritati contractante

    -Consultanta achizitii publice conform L 98/2016, L99/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 , HG 396/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru/achizitii sectoriale – operatori economici

    -Inregistrare in SEAP operatori economici/autoritati contractante