Fonduri UE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării  prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană  

Titlul proiectului: Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes

Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”

Cod SMIS: 104098

Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro