Serviciile noastre

Intocmire documentatie infiintare firma si servicii ONRC

 Conform Lg 31/1990 republicata in 2011  -Intocmire documente -Depunere ONRC si ANAF (unde este cazul)

Detalii

Managementul resurselor umane

Consultanta si servicii: Evaluare de personal Evaluarea angajatilor ofera o serie  de elemente importante, indispensabile activitatii oricarei companii: obtinerea datelor despre comportamentul, randamentul si gradul...

Detalii

Administrare de personal

Consultanta si servicii: Consultanta in domeniul relatiilor de munca; Reprezentarea companiei in situatii de control ale organelor competente ale ITM; Intocmirea, arhivarea si evidenta dosarelor...

Detalii

Servicii de Salarizare

Consultanta si servicii: Consultanta in  domeniul salarizarii Intocmirea statelor de plata , a fluturasilor de salariu si a dispozitiilor de plata (incasari salariu cash); Intocmirea...

Detalii

Servicii de contabilitate

Conform Codul fiscal si Codul de procedura fiscala si legislatie conexa -Contabilitate primara -Contabilitate financiara -Mentinere legatura ANAF -Asistenta fiscala

Detalii

Servicii de medicina muncii

Conform HG 355/2007, modificata prin HG 1169/2011 -Examen de medicina muncii la anagajare si periodic -Eliberarea fisei de aptitutdine -Examinari optionale: Evaluare de risc maternal...

Detalii

Servicii de SSM si SU

Conform Lg 319/2006 , Lg 307/2006 si legislatie conexa -Protectia muncii -Prevenire stingere incendii -Eliberare si completare fise individuale de instruire -Elaborare Dosare SSM-SU -Afise...

Detalii

Consultanta achizitii publice

Conform Lg 98/2016, Lg 99/2016 si legislatie conexa -Consultanta achizitii publice conform L 98/2016, L 99/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016, HG 396/2016 privind Normele...

Detalii

Contact

[contact-form-7 id="456" title="request"]